Sochu bývalého arcibiskupa a nynější hlavy katolíků vytvořil ze skelných vláken a umělé pryskyřice Fernando Pugliese, který prý zná papeže už od mládí.

Podle umělcova záměru by měla podobná díla stát i na dalších místech Františkova dřívějšího působení v Argentině.