V USA chce totiž o úřad starosty New Yorku usilovat Anthony Weiner, který byl před dvěma lety nucen vzdát se mandátu kongresmana. Weiner ovšem nikoho neuplácel ani neodposlouchával, pouze - ač ženat - flirtoval s mladší ženou na sociální síti a poslal jí snímky svého obnaženého těla. Nyní se pokouší o comeback.

Nová studie mu určité šance dává. Její autoři přistupovali k problému podobně jako v případě poškozené pověsti komerčních značek. Zkoumali, jak dlouho v hlavách lidí přetrvává negativní postoj k dané osobě.

Ze závěrů průzkumů plyne, že předpokládaný účinek poměrně stabilně udržuje zkompromitované osoby čtyři až šest let od skandálu mimo funkce, které byly donuceny opustit. Zároveň byl na základě analýz rozeznán doprovodný jev, kdy se po skandálu zvyšuje volební účast s touhou "nakopat zadek" dotyčnému hříšníkovi.

Nicméně, pokud se skandalizovanému politikovi podaří udržet se v křesle nebo dokonce dosáhnout znovuzvolení, může prý během jednoho období obnovit míru podpory na dvoutřetinovou úroveň ve srovnání s dobou před aférou.

"I když skandály jsou ve volbách jedním z mála slabých míst u zavedených politiků, musí vyzyvatelé železo kout, dokud je žhavé," řekl jeden z autorů studie Rodrigo Praino.