Nejde o klasické kry, které se na řekách objevují při jarním tání. Masu ledu, která se hrne vpřed po zamrzlé vodě, dala po pohybu vzrůstající hladina. Ta led nadzvedla a tok se zrychlil. Kusy ledu tlak vody posouval přes zamrzlé části jezera a řeky.

Voda z nádrže se začala rozlévat a úřady varovaly obce, které jsou na břehu řeky, a město Codette, u něhož leží umělé jezero téhož jména. Byly dokonce uzavřeny některé silnice a několik budov se ocitlo pod vodou.

Codette Reservoir

Codette Reservoir

FOTO: David Ryneš, Yahoo Maps