Hill byl odsouzen k smrti za zabití spoluvězně v době, kdy už si odpykával doživotí za vraždu své osmnáctileté přítelkyně, kterou zastřelil jedenácti ranami. Prožil 21 ze svých 52 let v cele smrti.

Popraven měl být v Jacksonu na jihovýchodě Spojených států hodinu po půlnoci středoevropského času, ale poprava byla zrušena "pár minut" před vbodnutím smrtící injekce. Oznámily to zpravodajské agentury s odvoláním na odsouzencova advokáta.

Nejvyšší soudy Georgie i USA poslední odvolání odsouzence proti popravě odmítly, ale odvolací soud vyhověl žádosti o dočasný odklad, aby mohla být znovu posouzena duševní zaostalost odsouzence.

"Náramně se nám ulevilo, že odvolací soud zastavil popravu Warrena Hilla," radoval se obhájce Brian Kammer. "Všichni lékaři, kteří jej zkoumali, se jednomyslně shodli v diagnóze, že je mentálně retardovaný, a není tedy pochyb, že poprava by porušila rozhodnutí nejvyššího soudu USA."

Není dostatečně zaostalý

V roce 2002 americký nejvyšší soud zakázal popravy duševně zaostalých vězňů, ale ponechal na každém státu, aby stanovil kritéria. Jedině Georgie vyžaduje, aby duševní zaostalost byla prokázaná "nad míru rozumné pochybnosti", ostatní státy jsou méně přísné.

Hillův advokát argumentoval, že jeho klient je podprůměrné inteligence, a proto by neměl být popraven. Ale podle místních zákonů nebylo toto postižení dostatečné, aby odsouzenec unikl trestu smrti. [celá zpráva]