"Není žádných pochyb, že Warren Hill je duševně zaostalý," napsal vězňův advokát Brian Kammer v odvolání proti rozsudku smrti. "Jeho poprava by měla být zastavena a trest smrti zrušen," usoudil obhájce a dodal, že odsouzenec "naléhavě prosí" úřady o doživotí.

Hill prožil 21 ze svých 52 let v cele smrti. Popraven má být v Jacksonu po půlnoci středoevropského času. Poprava má být vykonána smrtící injekcí. Pokud se tak opravdu stane, bude to podle agentury AFP druhá letošní poprava ve Spojených státech a první v Georgii, při které se uplatní injekce naplněná jedinou smrtící látkou, zatímco dříve se používal třísložkový smrtící koktejl.

Hill byl v roce 1991 odsouzen k smrti za zabití spoluvězně v době, kdy už si odpykával doživotí za vraždu své přítelkyně. Podle lékařů je odsouzencova inteligence podprůměrná, několik soudních expertů jej uznalo za retardovaného. Ale podle místních zákonů nebylo toto postižení dostatečné, aby unikl trestu smrti.

V roce 2002 americký nejvyšší soud zakázal popravy duševně zaostalých vězňů, ale ponechal na každém státu, aby stanovil kritéria. Jedině Georgie vyžaduje, aby duševní zaostalost byla prokázaná "nad míru rozumné pochybnosti", ostatní státy jsou méně přísné.

Nicméně Hillův advokát v mimořádném odvolání upozornil, že "všichni experti zaujali jednotné stanovisko a dospěli k závěru, že vězeň je duševně zaostalý".

Unáhlili jsme se, říkají lékaři

Tři lékaři, kteří dříve svědčili na straně státu, totiž složili místopřísežné prohlášení, že se v ohodnocení duševního stavu odsouzence "unáhlili". Postavili se tak na stranu dalších znalců, podle kterých odsouzenec spadá do kategorie chráněné rozhodnutím nejvyššího soudu.

Hillova obhajoba s tímto argumentem podala nová odvolání k místnímu soudu i k nejvyšším instancím americké justice, aby nedošlo k "vážnému justičnímu omylu".

Doživotí místo popravy žádají i četné organizace a osobnosti, včetně bývalého prezidenta Jimmyho Cartera, a dokonce i příbuzní oběti.

"Svět hledí s velkým znepokojením na Georgii, která se chystá provést další groteskně nespravedlivou popravu," napsal zpravodaj OSN Christof Heyns v úvodníku listu The Guardian. "Nemá žádný smysl, ani nedělá žádnou čest popravovat děti, blázny či lidi trpící duševními problémy," dodal.

I předchozí poprava v Georgii byla velmi sporná. V září 2011 byl popraven smrtící injekcí Troy Davis, jehož vina podle mnoha lidí nebyla jednoznačně prokázána. Davis trval až do posledních chvil svého života na své nevině.

Odsouzen byl za vraždu policisty, ale mezitím sedm z devíti svědků buď zcela odvolalo, nebo významně změnilo své výpovědi. Některé prý původně zastrašovala policie, navíc se nikdy nepodařilo najít vražednou zbraň a Davise s činem nespojovaly žádné stopy DNA. Kvůli nejasnostem v případu protestovaly proti popravě statisíce lidí po celém světě.