Scalia prohlásil, že nestaví na stejnou úroveň sodomii a vraždu, ale ukazuje na paralely mezi zákazy obojího. Debata se studenty se udála na pozadí dvou podání k nejvyššímu soudu, která se ohrazují proti zákonu definujícímu manželství jako svazek mezi mužem a ženou.

K zákazu homosexuálních svazků soudce řekl: „Nemyslím si, že je to nutné, ale myslím si, že to má platnost“. Dodal, že příslušné úřady mohou zakázat cokoliv, o čem se domnívají, že je nemorální.

„Je to argument, o němž bych si myslel, že ho budete znát. Nazývá se ‘redukce ad absurdum‘,“ reagoval Scalia na dotaz studenta Duncana Hosieho, proč „odlidšťuje“ homosexuály. „Jestliže nemůžeme mít morální výhrady vůči homosexualitě, jak je máme mít vůči vraždě?“ doplnil.

„Překvapuje mě, že vás to nepřesvědčilo,“ vzkázal studentovi. Ten mu opáčil, že odpovědí přesvědčen není.

"Ústava je mrtvá, mrtvá, mrtvá"

Scalia se ohradil proti těm, kdo tvrdí, že ústava je proměnlivým živoucím dokumentem, když řekl, že je „mrtvá, mrtvá, mrtvá“.

Poznamenal, že ústava podle jeho představ by byla flexibilnější. „Není v ní nic o interrupci. Je na občanech, jak o ní rozhodnou. Totéž platí pro trest smrti,“ uvedl.