Rodina Sulzbergerů zakoupila list v roce 1896, Arthur Ochs Sulzberger se vydavatelem stal v roce 1963. V roce 1997 předal vedení správní rady svému synovi Arthuru Sulzbergerovi mladšímu.

Sulzberger starší se zasloužil o to, že noviny dosáhly finanční stability a staly se celostátním deníkem. List The New York Times získal 31 novinářských Pulitzerových cen a vyhrál dvě klíčové soudní pře, v nichž obhájil uplatňování prvního dodatku americké ústavy o svobodě slova.

Rodinný nekrolog mediálního veterána označuje za "absolutně urputného" bojovníka za svobodu tisku. "Pomohl rozšířit přístup ke kriticky důležitým informacím a bránil vládní cenzuře a zastrašování," uvádí se v nekrologu.