Mojmír Povolný se narodil 25. listopadu 1921 v Měníně u Brna, vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a v roce 1948 odešel do exilu. Nejprve krátce pobýval v Německu a ve Francii a od roku 1950 žil ve Spojených státech. Po studiích mezinárodních vztahů na Chicagské univerzitě působil téměř třicet let na Lawrencově univerzitě, kde přednášel o lidských právech, o mezinárodních vztazích nebo o komunistických režimech.

Činný byl také politicky, řadu let předsedal Radě svobodného Československa a působil i v Radě vzájemnosti Čechů a Slováků. Počátkem 90. let minulého století se stal členem sboru konzultantů prezidenta republiky. V roce 1995 byl vyznamenán Řádem Tomáše Garriguea Masaryka za celoživotní činnost, kterou přispěl k návratu České republiky k demokracii a svobodě.