Organizace amerických jeptišek (The Leadership Conference of Women Religious) o sobě tvrdí, že sdružuje zástupce 80 procent řádových sester ve Spojených státech. Napětí mezi sdružením a církevními představiteli narůstá už celá desetiletí, a to především kvůli tomu, že se jeptišky čím dál častěji veřejně odklánějí od církevních doktrín. V debatách se třeba věnují tak ožehavým tématům, jako jsou problémy věřících s menšinovou sexuální orientací, svěcení ženských kněží či antikoncepce.

Spory vyvrcholily letos na jaře, kdy Vatikán rozhodl, že na organizaci řádových sester musí dohlížet trojice biskupů, která by dokonce měla právo přímo ovlivňovat její chod. Jeptišky se proti tomuto kroku vzbouřily a po několikadenním sjezdu v pátek vydaly prohlášení, podle kterého je takové opatření "výsledkem chybného a neprůhledného rozhodnutí". Tvrdí, že Vatikán "v církevním společenství vyvolal skandál a bolest, která jen zapříčinila další vyhrocení situace".

Americké sdružení získalo velkou veřejnou podporu, to ale není pro církevní hodnostáře rozhodující. O dalším osudu organizace budou příští týden rozhodovat příslušní biskupové ve Vatikánu, kteří se sejdou s jejím vedením.