„Stát je odpovědný za porušení práva na rovnost před zákonem,“ ustanovil rozsudek, který mezinárodní soudní dvůr přijal jednomyslně.

Otec děvčat Jaime López zažádal v lednu 2003 o svěření všech tří dcer (tehdy 5, 7, 9 let) do opatrovnictví. Důvodem bylo, že jeho žena je lesba žijící v domácnosti se svou partnerkou a toto soužití je škodlivé pro jejich děti. Rok poté, v lednu 2004, vrchní soud definitivně svěřil péči o děti jejich otci.

„Je zřejmé, že jejich výjimečné rodinné prostředí se zcela liší od toho, co znají jejich spolužačky ze školy, což může vést k odcizení a diskriminaci, která tak ovlivní jejich další osobní rozvoj,“ odůvodnil svůj verdikt chilský soud s tím, že se obává možné záměny rodičovských rolí.

O pár měsíců později Atalová, jediná chilská soudkyně, která přiznala opačnou sexuální orientaci, podala trestní oznámení na Chile k Meziamerické komisi pro lidská práva. Konečný rozsudek ve prospěch matky byl vydán teprve minulé úterý.

Dvůr nařídil chilskému státu poskytnout matce i jejím třem dcerám zdarma lékařské i psychologické vyšetření, omluvu pro Karen Atalovou a odškodnění ve výši 50 000 dolarů (zhruba 933 000 korun). K tomu má chilská vláda uhradit soudní poplatky ve výši 12 000 dolarů (asi 224 000 korun).