Nechtěné těhotenství podle studie přiznaly zhruba tři čtvrtiny matek ve věku do 19 let, každé páté bylo těhotenství lhostejné. Z dívek, které provozovaly nechráněný pohlavní styk, uvedlo 25 procent jako důvod skutečnost, že si partner ochranu nepřál.

Dvaatřicet procent nemělo žádné informace o tom, že by mohly otěhotnět, a 13 procent dívek sice riziko těhotenství znalo, ale zase nevědělo, jak si antikoncepci pořídit.

USA jsou v počtu mladých matek na předním místě mezi rozvinutými zeměmi. Odborníci tento stav považují za alarmující, protože děti mladých matek mívají menší porodní váhu a vážnější zdravotní problémy. Dosahují nižšího vzdělání a často se samy stávají nezletilými rodiči.