Krize vypukla, když se mexický levicový magistrát rozhodl uzavřít mamutí skládku Bordo Poniente, která leží na východě města. Ukázalo se, že ale nemá alternativní řešení nerudovské otázky kam s ním, tedy s odpadem.

Skládka Bordo Poniente zabírající asi 600 hektarů, která je největší na světě, se používala od roku 1985. Denně se na ni vyvezlo 12 600 tun odpadu, z toho 7000 tun pocházelo z oblasti hlavního města Distrito federal.

Na skládce leží asi 70 miliónů tun odpadu, který vytváří velké problémy kvůli znečišťování vody a vzduchu. Ze skládky unikalo velké množství metanu.
Město čelilo velkému tlaku, aby skládku uzavřelo, což se nakonec stalo.

Kukavůz s netříděným odpadem v Mexiku

Kukavůz s netříděným odpadem v Mexiku

FOTO: Bernardo Montoya, Reuters

Město od té doby čelí krizi, kam s odpadem, která se prohloubila poté, co okolní oblasti odmítly přijímat odpad z hlavního města, protože i ony mají přeplněné skládky, když nemohou využívat Bordo Poniente. A systém recyklace není vytvořen.

Mexický problém s odpadem

„Trváme na metropolizaci veřejných služeb, jako je sběr odpadu, zajištění vody, dopravy a energie. Velká část odpadu z oblasti okolo hlavního města pochází od lidí žijících v metropoli,“ řekl Iván Restrepo z Ekologického a rozvojového centra.

Mexiko ovšem čelí problémům s odpady obecně. Ročně jich vyprodukuje asi 40 miliónů tun, přičemž jen 15 procent se recykluje.

Podle Restrepa by se mělo recyklovat asi 60 procent odpadu. Většina projektů na moderní skládky a třídění ale selhala. Od osmdesátých let zkrachovalo na třicet velkých takovýchto projektů, ať už kvůli korupci nebo nechuti politiků.