Podle odhadů listu v daném roce 125 až 203 miliónů lidí ve světě užívalo marihuanu, 14 až 56 miliónů amfetaminy, 14 až 21 miliónů kokain a 12 až 21 miliónů opiáty jako heroin nebo morfin.

Ve výčtu nejsou zahrnuti uživatelé drog jako extáze a LSD stejně jako osoby zneužívající léky či anabolické steroidy.

Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo v roce 2004 ve světě kolem 250 000 lidí na nadměrné užívání drog, oproti 2,25 miliónu obětí alkoholu a 5,1 miliónu úmrtí na následky kouření.