Rodinní příslušníci, kteří dali armádě svolení naložit s ostatky důstojným způsobem, neměli o skládce ponětí. Letectvo uvedlo, že nemá v úmyslu informovat dotyčné ani teď. Praxe s ukládáním ostatků na skládku, o níž údajně nevědělo ani nejvyšší velení, byla ukončena před třemi lety.

Není jisté, zda na skládce neskončilo více ostatků. Velení letectva oznámilo, že musí projít záznamy o více než 6300 mrtvých vojácích, které základna Dover od roku 2001 přijala.

Podle Washington Postu, kterému letectvo poskytlo přístup k databázi, bylo mezi lety 2004 až 2008 zpopelněno a odvezeno na skládku přinejmenším 976 tělesných částí zmíněných 274 armádních příslušníků. K tomu bylo na skládku uloženo ještě 1762 tělesných částí z bojiště, které se nepodařilo identifikovat, protože byly v takovém stavu, že nešlo provést test na DNA.