O týrání zadržených migrantů informovala organizace, která působí na hranicích mezi Mexikem a Arizonou, už v roce 2008. Nyní však přišla s tím, že jde o běžně uplatňovaný přístup.

„Ohromná váha důkazů vyvrací jakékoli pochybnosti, týrání ze strany pohraničníků je široce rozšířené,“ stojí ve zprávě.

„Zneužívání nebo špatné zacházení by nemělo být v žádném případě tolerováno,“ uvedla organizace, která ocenila snahu jednotlivců přispět k odhalení systematického týrání a je ochotna podílet se na vyšetření případů.

Tisíce případů

Členové organizace hovořili s přistěhovalci v mexickém státě Sonora ve městech Naco, Nogales a Ague Prieta. Podle získaných výpovědí 2981 lidí uvedlo, že jim bylo odepřeno jídlo, a 11 000 řeklo, že dostali nedostatečné množství potravy. Voda byla odepřena 863 lidem, z nichž někteří stále trpí následky dehydratace. Asi třem tisícům zadržených nebyly vráceny osobní věci.

Zaznamenány byly i případy odpírání spánku, nucení zaujímat nepřirozené pozice a vyhrožování smrtí.

„Není pochyb, že jde o systematické zneužívání ze strany pohraničníků,“ uvedla Danielle Alaradová, která se na zprávě podílela.

Pohraničníci uvedli, že jejich příslušníci se snaží lidem, které zadrží, poskytovat jídlo, vodu i ošetření. Uvádějí, že zpráva neodpovídá realitě, a zpochybňují výpovědi s tím, že otázky mohly být návodné.

USA se problém ilegálních imigrantů, kterých tam žije přes dvanáct miliónů, snaží řešit. Posilují proto ostrahu hranic, nasazují bezpilotní letadla a na některých místech zbudovaly zeď. Arizona dokonce přijala zákony, ketré jsou v rozporu s federálními a jejichž cílem je lépe odhalit ilegální imigranty.