„Virus putuje krví, výběrově infikuje nádory a ničí je, přičemž nezasahuje zdravou tkáň. Pacienti by měli pociťovat jen málo vedlejších následků,“ uvedl podle kanadského listu The Globe and Mail doktor Bell z ottawského institutu.

Virus zatím vyzkoušeli na 23 pacientech s různými druhy neléčitelné rakoviny. U sedmi z osmi nejhůře postižených nezaznamenali žádný vliv viru na zdravou tkáň. U šesti z nich se už po první dávce viru nádory stabilizovaly nebo zmenšily. Jedinými vedlejšími následky této léčby byly projevy chřipky, které však trvaly pouhý den.

Výzkumníci uvádějí, že virová léčba se liší od jiných terapií tím, že dokáže napadat nádory mnoha různými způsoby, lze ji snadno upravit pro různé druhy rakoviny a její vedlejší účinky jsou minimální.

Ještě bude třeba provést řadu testů

Kanadští vědci upozorňují, že před masovým nasazením virů je třeba provést ještě celou řadu testů. Soudí, že nynější úspěch povede k nové generaci cílených protirakovinových terapií.

Konkurenční projekt oznámili v časopise Journal of Virology vědci z Yale University v USA. Pomocí viru vezikulární stomatitidy (VSV), jehož „příbuzným“ je i původce vztekliny, se jim podařilo zastavit růst nádorů v měkkých tkáních, tedy ve vazivu, svalech či cévách, které často postihují děti.