Na projekty bylo dosud vydáno 192,5 miliardy dolarů a na konci fiskálního roku tato částka stoupne na 206 miliard.

Dalších třicet miliard přijde vniveč, jestliže vlády obou zemí nebudou schopné v projektech pokračovat bez podpory USA, napsal list The Washington Post.

List uvedl, že alarmující, ale přitom konzervativní čísla ukazují, že na vině bylo „špatné plánování, měnící se a vágní požadavky, absence soutěže.“ Kritiky se ale dočkal hlavně špatný management a přehlížení nízkých výkonů ze strany federálních zaměstnanců. Panují i podezření, že mohlo jít o záměr.

Například při rekonstrukci Iráku byly promrhány 4 miliardy z 21 schválených Kongresem. Uvedl to Generální inspektor pro rekonstrukci Iráku Stuart Bowen. Peníze šly do najatých společností i na špatné projekty.

Jedno z doporučení zní, že je potřeba ustavit permanentního inspektora.

Zprávy přitom neútočí na samotné společnosti, které byly najaté, ale na špatnou práci federálních úředníků.