Podle Steinera mohou klimatické změny exponenciálně zvětšovat rozsah přírodních katastrof. O této hrozbě promluvil ve čtvrtek, den poté, co byl na části Somálska vyhlášen hladomor.

Stiener před Radou bezpečnosti uvedl, že současné krize, jako je ta v Somálsku, ukazují, jakou výzvou pro svět je schopnost řešit podobné události. Zmínil ještě, jaký mají dopad na globální trh s potravinami i na otázku bezpečnosti v regionu. Ceny potravin rostou. A jih Somálska ovládá radikální muslimský aš-Šabáb napojený na al-Káidu. [celá zpráva]

„Celé mezinárodní společenství, pokud se naplní scénáře dopadu klimatických změn, bude čelit výraznému nárůstu těchto extrémních událostí,“ řekl před členy Rady bezpečnosti, která poprvé po čtyřech letech jednala o životním prostředí.

Spor v RB OSN

Německo tlačilo, aby Rada bezpečnosti přijala prohlášení k otázkám vtahu klimatických změn a bezpečnosti. Rusko bylo proti. Velvyslanec Alexander Pankin vyjadřoval skepsi ohledně toho, zda je dobré dávat otázku klimatických změn na pořad jednání Rady bezpečnosti.

Naopak americká velvyslankyně Susan Riceová naléhala na přijetí textu. Když byl jeho návrh v první verzi odmítnut, označila to za krátkozraké. Podle ní má Rada bezpečnosti „zásadní odpovědnost se věnovat i dopadům klimatických změn na mír a bezpečnost“.

Už dříve studie dopadu klimatických změn varovaly před migrací lidí z oblastí zatopených stoupajícími oceány nebo postižených suchem. Upozorňovaly i na nebezpečí nedostatku potravin. To vše by mohlo vést ke vzniku konfliktů.

Nakonec se členové Rady bezpečnosti shodli na textu, který hovoří o možných bezpečnostních dopadech klimatických změn.