Dopis je plný antisemitských útoků a Hitler v něm pracuje s typickými klišé: „Během tisíců let endogamie (vybírání partnerů v rámci uzavřeného společenství - pozn. red.), často ve špatné kondici, dokázal Žid uchránit svou rasu a zvláštnosti lépe než mnohem početnější národy, mezi nimiž žil. Výsledkem toho je, že negermánská rasa žije mezi námi s vlastními pocity, vlastními myšlenkami a cíli, přičemž mají stejná práva jako my.“

Hitler dále popsal údajné zaměření Židů: „Židé jsou čistí materialisté v myšlenkách i ve svém úsilí. Výsledkem toho je, že jen hromadí peníze a majetek, aby ho chránili, v čemž se Židé nemilosrdně angažují. Plazí se pouze na příkaz, aby získali přízeň princů, které zneužijí jako pijavice. Na národ mají vliv jako rasová tuberkulóza.“

Vysvětlil také, že antisemitismus je pochopitelný a má čistě emocionální základ. Jeho původní formou jsou pogromy. „Podložený antisemitismus musí vést k boji za právo odstranit zákony, které jim poskytují výhodné pozice, oddělit Žida od ostatních cizinců. Konečným cílem musí být odstranění Židů," napsal Hitler s tím, že to může udělat jen silná nacionalistická vláda.

Z Norimberku ho odvezl americký důstojník

Centrum tvrdí, že dopis o čtyřech stránkách je pravý. Byl koupen od zprostředkovatele za 150 000 dolarů a bude vystaven v Los Angeles v muzeu tolerance.

Dopis vzal americký důstojník na konci války z archivu v Norimberku a odvezl ho do USA, kde několikrát změnil majitele. Wiesenthalovu centru byl poprvé nabídnut v roce 1988. Tehdy nebyl koupen, protože panovaly pochybnosti, zda se mohl Hitler v roce 1919 dostat k psacímu stroji. Ukázalo se, že ano, psací stroje byly běžně dostupné. Podle některých expertů se ale pravost musí ještě ověřit. Stejný text je i v archívu v Mnichově, ovšem ten není podepsán.