Di Tzeitung zveřejnil dnes již slavnou fotografii v pátek. Úprava byla provedena proto, že ortodoxní židé považují publikování snímků žen za nemravné a Di Tzeitung se s tímto stanoviskem ztotožňuje.

Vedení týdeníku oznámilo, že list „dlouhodobě nepublikuje záběry žen“, neboť se jeho čtenáři domnívají, že „ženy by měly být oceňovány za to, kým jsou a co dělají, a nikoliv za to, jak vypadají“. Zdrženlivost vycházející z židovských tradic je podle listu „výrazem úcty k ženám“.

K omluvě se Di Tzeitung uchýlil proto, že si údajně editor fotografických příloh nevšiml, že u snímku poskytnutého Bílým domem je podmínka, že fotografie nebude změněna.

Clintonová ovšem nebyla jediná, kdo byla ze snímku vymazána. Stejný osud postihl i Audrey Tomasonovou, ředitelku oddělení pro boj s terorismem v rámci bezpečnostní rady.

Di Tzeitung vychází v jidiš a prodává se ve stáncích zejména v brooklynských čtvrtích Williamsburg a Borough Hall.