Policie v Memphisu a Tennessee už vydala nařízení k evakuaci téměř tří tisíc domů, bytů a firem, které by mohly být zasaženy povodní při kulminaci, která se očekává v pondělí. Za rozsáhlými povodněmi stojí velké množství srážek v kombinaci s táním sněhu, což způsobilo řetězovou reakci, která rychle postupuje z Kanady a Dakoty přes Illinois, Indianu, Missouri, Kentucky, Arkansas a Tennessee.

Hladina řeky Mississippi by se mohla podle odhadů přiblížit nebo dokonce zlomit rekord z let 1927 a 1937. Během povodní v roce 1927 dosahovala šířka řeky těměř 80 mil, vyžádala si na jeden tisíc životů a své domovy tehdy muselo opustit na 600 000 lidí.

Od těchto ničivých povodní byly investovány miliardy dolarů do zvýšení hrází a rozšíření odlehčovacích nádrží. Ani tato opatření ale zdá se nejsou dostatečná. Armáda už dokonce musela vyhodit do vzduchu jednu hráz, aby tak ulevila tlaku na města proti proudu. To mělo ale za následek zaplavení desítek farem v Missouri a desítek tisíc hektarů zemědělské půdy.