Financial Times v relativně střízlivém odhadu vychází z toho, že bez Usámy by nebyly provedeny útoky na New York a Washington z 11. září 2001 a že by nebyla zahájena invaze do Afghánistánu a zřejmě ani válka v Iráku.

Kongres vyčíslil, že výdaje na armádu byly kvůli Al-Káidě od roku 2001 vyšší o celkem 1,3 biliónu dolarů nad rámec běžných zvýšených o inflaci.

Dalších 690 miliard bylo utraceno za zvýšená bezpečnostní opatření. Zpoždění v letecké dopravě a další nepřímé náklady se odhadují na 417 miliard.

Zvýšení bezpečnosti stálo desítky miliard

Podle toho, co se započítává, se odhady pohybují mezi 280 miliardami a pěti bilióny, uvádí Stephen Gandel v blogu časopisu Time. Zmiňuje především nárůst výdajů na bezpečnost, který skočil z ročních 20 miliard na 73.

Zmiňuje ale, že zejména sporné je vyčíslování nepřímých nákladů, jako jsou zpoždění v letecké dopravě

Nárůst výdajů začal hned po útocích, kdy bylo schváleno 40 miliard na posílení bezpečnosti a stíhání teroristů, připomíná CNN. Jen nově zřízené ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, pod které nyní spadají všechny tajné služby, stálo za celou dekádu 424 miliard. Nyní zaměstnává 216 000 lidí.

Po jeho zřízení mu slíbil tehdejší prezident George Bush jr. 37,7 miliardy dolarů ročně. V roce 2008 ale stálo 50,6 miliard. V  roce 2012 se na vnitřní bezpečnost vydá 71,6 miliardy dolarů.

Výdaje na obranu vzrostly od roku 2000 na dvojnásobek, v roce 2010 činily 700 miliard, což je polovina přímých výdajů a pětina z celkového rozpočtu.