Teorie vznikla spojením prezidentova dopisu zveřejněného CIA na žádost spisovatele Williama Lestera s již delší dobu známým přípisem šéfa CIA, kde odmítá blíže nespecifikovaný požadavek Kennedyho.

„Jak jsem s vámi už dříve hovořil… pověřil jsem Jamese Webba rozvinout se Sovětským svazem program společného vesmírného a měsíčního výzkumu. Velmi by napomohlo, kdybyste vyhodnotil případy vysokého ohrožení k tomu, aby byly vysvětleny v dobré víře, na rozdíl od zpráv zdrojů CIA a letectva USA,“ napsal Kennedy řediteli CIA Johnu McConemu.

„Je důležité, abychom jasně rozlišili zjištěné od neznámého pro případ, že by Sověti mylně zaměnili naši rozšířenou spolupráci za shromažďování zpravodajských informací o jejich obranném a kosmickém programu,“ dodal prezident v dopise.

CIA žádost odmítla

Šéf CIA však ve svém nedatovaném sdělení podřízené vyzval: „Informuji vás, že Lancer (krycí jméno ochranky pro Kennedyho) měl nějaké dotazy ohledně našich aktivit, což nemůžeme dopustit… Zašlete, prosím, své názory ne později než v říjnu.“

Tuto částečně ohořelou listinu zaslal v roce 1999 poštou „ufologovi“ Timothy Cooperovi anonymní agent CIA z let 1960–74 s tím, že ji zachránil při pálení citlivých složek. Pravost dokumentu potvrzuje jiný specialista na UFO Robert Wood, jenž podrobil stáří papíru i inkoustu analýze soudního znalce.