Tisícovka delegátů sjezdu odhlasovala na pondělním zasedání projekt, který zahrnuje na 300 kroků k uvolnění soukromého sektoru, ke snížení počtu pracovních míst ve státním sektoru, ke snížení státních subvencí, k zavedení samosprávy podniků, k novým daním a k decentralizaci státního aparátu, uvedla ČTK.

Snížení subvencí bude znamenat také postupný konec přídělového systému, v jehož rámci si Kubánci mohli kupovat omezený sortiment základního zboží za velmi nízké, subvencované ceny. Změny také zahrnují možnost prodeje domů a bytů.

"V aktualizaci ekonomického modelu bude hrát hlavní roli plánování, ale budou se brát v potaz tendence trhu," říká rezoluce. Zdůrazňuje, že "jedině socialismus je s to překonat těžkosti a zachovat vymoženosti revoluce".

Soukromé vlastnictví bytů a domů je povoleno poprvé od revoluce z roku 1959. Během padesáti let mohli Kubánci své byty pouze převádět na děti, nebo je měnit mezi sebou, což vedlo ke korupci.

Podrobnosti, jak bude nový systém fungovat, však na sjezdu zveřejněny nebyly. Kubánský prezident Raúl Castro pouze uvedl, že koncentrace soukromého majetku nebude povolena.

Na sjezdu také Castro prohlásil, že politici budou moci zůstat ve vrcholných funkcích nanejvýš pět let a slíbil, že vláda bude systematicky omlazována. Podle něj strana potřebuje obnovu a měla by být otevřena sebekritice.

Podle tisku změny podpořil i vůdce kubánské revoluce Fidel Castro. Napsal to v komentáři, kde uvedl, že nová generace by měla napravit chyby z minulosti a zajistit, že komunistický systém přežije, i když současná generace vůdců odejde.

V úterý nově zvolený ústřední výbor zvolí politbyro a sekretariát.