Ambasáda ve svém odhadu počátkem roku 2009 vycházela ze situace ve státě Nuevo León, kde podle ní snahy vymýtit korupci v řadách policie dopadají přinejmenším rozporuplně. Kabelogram ze 4. března 2009 uvádí, že na 50 procent policistů pracuje pro kartely.

Přitom ještě té v době ve státě nevypukly naplno boje mezi klanem Zetas a tzv. Novou federací, což je aliance kartelů Sinaloa a Gulf. Tamní válka je v současnosti jedna z nejprudších v celém Mexiku.

„V Nuevo Leónu se drogové kartely nebojí státní a městské policie, zato se pravověrní policisté obávají kartelů,“ naznačuje zpráva, že stát už není pod kontrolou vlády.

Americká depeše vyjmenovává „dobré“, „špatné“ a „příšerné“ aspekty boje s policejní korupcí ve státě Nuevo León. Mezi dobré řadí lepší zařízení a technologie, které dostali policisté do výbavy. Ačkoliv však bylo zbudováno i nové výcvikové středisko, kabelogram poukazuje na to, že z tisíce zájemců o práci u policie prošlo „testy důvěryhodnosti“ pouze 200.

Američtí diplomaté rovněž upozorňují, že státní představitelé policii nedůvěřují a jsou k ní až nepřátelští.

Depeše vyjmenovává množství případů podílu policistů na zločinném jednání, například na únosech. Zároveň popisuje možná ještě horší nezájem policistů řádně vyšetřovat případy zabíjení, a to ani u svých kolegů.