Ohniště a jeho okolí, tedy jakási pravěká kuchyně, bylo v rámci obydlí vyčleněno, jak ukazují důlky po čtyřech kůlech, které ho obklopovaly. Podobné kůly tvořily i základní konstrukci kruhového obydlí.

Byly na nich zavěšeny kůže a střecha byla pravděpodobně drnová. Uvedla to webová stránka aljašského listu Anchorage Daily News.

Šéf týmu archeologů Ben Potters z University of Alaska Fairbanks odmítl pověsti o pravěkém kanibalismu, které se po nálezu dítěte začaly šířit. Na ostatcích totiž nebyly zjištěny zbytky potravy. Okolnosti nálezu naznačovaly, že dítě bylo v ohništi spáleno nebo že jeho kosti byly do něj uloženy a poté překryty zeminou.

Podle Pottera je obtížné nahlédnout do hlavy pravěkých lidí, ale fakt, že dítě pohřbili a poté obydlí natrvalo opustili, prý svědčí o silných pocitech, které smrt dítěte vyvolala.