Muslimská populace poroste hlavně díky relativně vysoké porodnosti, velkému počtu muslimů v reprodukčním věku a prodlužování průměrné délky života. Přesto i u muslimů platí, že růst jejich populace zpomaluje. Jinými slovy, muslimové následují světový trend - mají méně dětí a jejich populace stárne.

Pákistán se za uvedené období podle studie stane největší muslimskou zemí na světě, zatím je to Indonésie. Zatímco například v Afghánistánu se počet muslimského obyvatelstva téměř zdvojnásobí, ve Spojených státech dojde k více než dvojnásobnému růstu a Izrael bude v případě zachování současného politického stavu téměř ze čtvrtiny muslimský, protože rychlost růstu populace na palestinských územích je jedna z nejvyšších na světě.

Do roku 2030 se muslimové stanou většinou v Nigérii.

V Evropě bude nejvyšší poměrné zastoupení obyvatel vyznávajících islám ve Francii a Belgii (10 procent) a ve Švédsku (9,9 procenta).

Překvapivě pouze mírně bude růst počet obyvatel Íránu, kde je jedna z nejnižších porodností v muslimském světě. Míra užívání antikoncepce je v Íránu stejná jako v USA.

I přes expanzi islámu pravděpodobně zůstane nejrozšířenějším náboženstvím na světě v příštích dvaceti letech i nadále křesťanství. V současnosti na Zemi žijí přes dvě miliardy křesťanů.