Reagan byl zvolen prezidentem USA v roce 1981 a Oválnou pracovnu opustil až po osmi letech. Zemřel v roce 2004 ve věku 93 let. Alzheimer byl u něj rozpoznán až v roce 1994. Tato nemoc je nejčastější příčinou demence a člověk se stává nesoběstačný, s narušeným myšlením a ztrátou paměti.

Reagan junior si vzpomíná, jak otec marně hledal slova a byl často "mimo" během debat se svým demokratickým sokem o prezidentský úřad Walterem Mondalem v roce 1984.

Zapomněl jména kaňonů

Ron si myslí, že hlavní nástup choroby se projevil u otce v roce 1986, kdy letěl přes známé kaňony nedaleko Los Angeles a už si nevzpomněl na jejich jména.

Autor pamětí však zdůrazňuje, že zdravotní stav jeho otce by neměl poskvrnit odkaz 40. prezidenta USA. Vždyť to byl hlavně on, kdo rozbil Železnou oponu a zasloužil se o pád komunismu v Evropě.