Podle jednoho z vyšetřovatelů, bývalého guvernéra Floridy Boba Grahama, závěry komise ukazují, že se nehodě dalo předejít: "Tato katastrofa by se pravděpodobně nestala, pokud by tyto společnosti byly vedeny v první řadě neutuchajícím zájmem o bezpečnost.“

"Ať už k nim došlo záměrně, nebo nikoliv, řada rozhodnutí učiněných firmami BP, Halliburton a Transocean, která zvýšila riziko výbuchu vrtu Macondo, jednoznačně těmto společnostem ušetřila čas (a peníze)," uvádí se ve zprávě komise. [celá zpráva]

Systémová podcenění nebezpečí

V osmačtyřicetistránkové zprávě, která bude celá zveřejněna příští týden, komise pochybení firem označuje podle BBC za "systémová".

„Výbuch není výsledkem série chybných rozhodnutí neodpovědného průmyslového odvětví nebo vládních úředníků, které by nemohly být předpokládány, kořeny jsou spíše systémové,“ uvádí zpráva. Vyjadřuje také přesvědčení, že bez reforem může k podobné tragédii dojít znovu. Současně ale zpráva uvádí, že BP spolupracovala, aby „zajistila, že lekce z Maconda povede ke zlepšení situace při hlubokomořských vrtech“.

BP nese hlavní odpovědnost, ale není sama

Zpráva se zaměřuje na firmu BP, která havarovaný vrt Macondo provozovala, na společnost Halliburton, která měla na starosti betonářské práce a firmu Transocean, která vlastnila těžební plošinu Deepwater Horizon.

Podle zprávy BP neměla dostatečnou kontrolu nad procesem těžby a betonováním, aby zajistila bezpečnost.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: V Mexickém zálivu explodovala ropná plošina

Zatímco BP přiznává chyby, ve své stanovisku uvádí, že nehoda byla výsledkem více příčin a týkala se více firem, Transocean tvrdí: „V závěrečných hodinách všechny operace řídili inženýři BP.“ [celá zpráva]

Don Boesch z komise ale uvádí, že BP sice nese hlavní odpovědnost, ale na její hlavu nepadají všechny chyby. „Byla tam posloupnost chybných rozhodnutí s nešťastnými následky. Třeba nedostatečné testování při betonování a typ cementu použitý pro utěsnění představují přímou odpovědnost Halliburtonu,“ řekl Boesch.

PÁTEK: Hořící ropa v Mexickém zálivu

Spalování ropy v Mexickém zálivu

FOTO: Reuters

Zkritizoval i americkou vládu, která nemá dostatečnou kontrolu: „Zjistili jsme, že odpovědný úřad při ministerstvu vnitra má příliš nízký stav, nemá inspektory a analytiky, kteří by se hodili na tento úkol.“ Úřadům chyběly i pravomoci a prostředky, aby mohly chybám zabránit.[celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Ropa v Mexickém zálivu

Zpráva uvádí hlavní rizikové faktory, které se podepsaly na ekologické katastrofě nebývalých rozměrů. Především to byl typ betonu použitý při utěsnění vrtu, špatné posouzení testu těsnosti, který indikoval problémy, a selhání pracovníků při zaznamenání prvních signálů předznamenávajících výbuch. [celá zpráva]

Potopení plošiny

Plošina Deepwater Horizon vybuchla 20. dubna loňského roku a při explozi zahynulo 11 dělníků. Po dvou dnech požáru se zařízení potopilo a z vrtu v hloubce 1500 metrů začaly do moře proudit miliony litrů ropy denně. Únik se podařilo zastavit pomocí krytu až v polovině července.

Ropa z poškozeného vrtu uniká od konce dubna.

Ropa z poškozeného vrtu unikala od konce dubna.

FOTO: Sean Gardner , Reuters

Do moře celkem uniklo téměř 800 miliónů litrů ropy, která znečistila pobřeží pěti amerických států, včetně ekologicky citlivých mokřadů v deltě Mississippi. [celá zpráva]

Podle ekologů se budou Mexický záliv a jeho pobřeží z následků katastrofy vzpamatovávat ještě několik let.