"Nyní máme text, který sice není dokonalý, je ale dobrým základem, od něhož se můžeme v budoucnu odrazit," uvedl šéf americké delegace Todd Stern. Ve stejném duchu se vyjádřil i jeho čínský protějšek Sie Čen-chua, který ale neopomněl dodat, že budoucí jednání budou tvrdá.

Čína a USA, jež produkují nejvíce skleníkových plynů, zřejmě budou stát v centru dalších jednání na konferenci v jihoafrickém Durbanu. Úspěchem mexických jednání je podle odborníků alespoň částečná dohoda, na kterou předběžně přistoupily i státy, jež při jednáních kladly největší odpor.

Dohoda neobsahuje prodloužení platnosti Kjótského protokolu, proti kterému rázně protestuje například Japonsko a Rusko. Text pouze uvádí, že je třeba snížit produkci skleníkových plynů, které narušují ozónovou vrstvu atmosféry, aniž by přesně stanovoval mechanismus, jak toho docílit.