„Vyjednávali jsme víc než dva roky, abychom dosáhli vyrovnání pro naše klienty, o němž si skutečně myslíme, že je v porovnání s nejistotou soudního procesu nejlepším výsledkem,“ řekl advokát poškozených Paul Napoli.

„Toto řešení ochrání ty, kteří přišli městu pomoci tehdy, když to nejvíc potřebovalo,“ podotkl starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Kdo nekouří a do sedmi měsíců po 11. září onemocněl těžkou chorobou dýchacích cest, např. astmatem, obdrží od 800 tisíc do 1, 2 miliónu dolarů. Kdo neonemocněl, ale podal žalobu kvůli obavám z nemoci, dostane 3 250 dolarů. Pozůstalým po těch, jejichž úmrtí je spojeno s prací po útocích, připadne kolem 1, 5 miliónu dolarů.