Zával uvěznil v dole 33 mužů, vrtná souprava Schramm T-130 potřebovala na vyhloubení záchranné šachty 33 dnů. První muži se dostali na povrch ve středu, součet tohoto data zapsaného ve tvaru 13. 10. 10 dává opět číslo 33.

Již slavný vzkaz Estamos bien en el refugio los 33 (Všech 33 je nás v pořádku v úkrytu), kterým horníci dali 17 dnů od závalu vědět, že jsou naživu, sestává včetně mezer z 33 znaků.

Chilané jsou hodně pověrčiví, a tak mnoho příbuzných zavalených horníků, jimž v mnoha případech v žilách koluje indiánská krev, je prý přesvědčeno, že to nemůže být náhoda, ale dílo vyšších sil. „Nešťastná“ třináctka v dnešním datu je toho jen potvrzením, tvrdí.