Cílem testů bylo zjistit, zda znají nové unifikované postupy při vyšetřování. Podezření, že agenti podvádí, vzniklo, když mnozí na test, který měl trvat 90 minut, byli schopni odpovědět za 20 minut.

Ve zprávě ministerstva se uvádí: "Významný počet zaměstnanců FBI byl zapojen do nějaké formy nesprávného jednání nebo podvádění.“

Poté, co byly sporné nové unifikované postupy zavedeny, zaměstnanci museli prodělat školení v délce 16 a půl hodny. A na závěr je čekal počítačový test znalostí, u něhož se předpokládalo, že zabere mezi devadesáti minutami a dvěma hodinami. Více než 200 zaměstnanců jej ale zvládlo za 20 minut.

V jednom případě se ukázalo, že se v testovacích počítačích dokonce daly najít správné odpovědi. V jiném případě z jedenácti zaměstnanců jich sedm řeklo, že používali přímo listy se správnými odpověďmi. Hájili se, že to jsou poznámky.

Školitelé také prováděli přípravu na test, hlučně dupali v okamžicích, kdy se probíraly pasáže, které jsou v testech.