"V současném světě je několik nebezpečných myšlenek. Jednou z nich je globální oteplování. Nebezpečné jsou také některé -ismy. Ale jednou z nejvíce nebezpečných myšlenek poslední doby je myšlenka globální vlády. Je to totální nesmysl a já se tuto myšlenku pokusím zneškodnit," řekl český prezident v debatě se studenty Univerzity Johnse Hopkinse. "Je to totální levicový kosmopolitní nesmysl, který nikdy nemohu přijmout," dodal.

Podotkl také, že se tématu bude věnovat i na blížícím se summitu Evropské unie a asijských zemí, na kterém bude zastupovat Českou republiku. Jeho příspěvek ponese název "Globální vládnutí anebo globální spolupráce?" Podotkl, že již z názvu vyplývá, že je pochopitelně zastáncem globální spolupráce.

Otázka reformy mezinárodních institucí získala na naléhavosti po nedávné celosvětové hospodářské krizi. Mnoho světových státníků zastává názor, že by měly vzniknout globální struktury s většími pravomocemi, než má třeba současná OSN, které budou schopné aktivněji reagovat na problémy současného světa. Kritici ale takové plány označují za snahu vytvořit "nový světový pořádek", který by značně omezil národní státy i svobodu jejich obyvatel.

Na adresu Valného shromáždění OSN pak prezident uvedl, že mu během něj vadí absence dialogů. "Fungují tam pouze a výlučně monology," řekl. "Nikdo souhlasně nebo nesouhlasně nezareaguje na toho, kdo mluvil před ním. Jsou to předem připravené monology, a proto je také nikdo moc navzájem neposlouchá. To mě na tom vždycky frustruje," dodal Klaus.