Bloomberg, jenž je znám svou antipatií k tabáku, řekl, že si dříve nemyslel, že by takový návrh mohl projít. Zdá se, že situace je dnes jiná, a kuřákům v New Yorku hrozí, že by si brzy mohli zapálit prakticky jen na vyhrazených místech a ve vlastních prostorách.

Uvnitř veřejných budov v New Yorku platí zákaz kouření už od března 2003.

Přijetí zákazu je podmíněno jeho přijetím 51člennou městskou radou i sérií předchozích slyšení.