Dokument nazvaný "Diskriminace Maďarů v Rumunsku" má výbor OSN projednat souběžně s oficiální zprávou rumunské vlády o situaci národnostních menšin v zemi. Podle "stínové" zprávy rumunských Maďarů jsou příslušníci této menšiny v Rumunsku považováni za druhořadé občany, a přestože v některých regionech podíl maďarské populace překračuje 80 procent, zastoupení Maďarů v místních samosprávách nebývá vyšší než 20 procent.

Zpráva si rovněž stěžuje na "ekonomickou diskriminaci" oblastí osídlených maďarskou menšinou. V poslední době jsou podle autorů zprávy Maďaři v Rumunsku terčem verbálních i fyzických útoků, které rumunská policie netrestá.

Rumunští Maďaři požadují, aby v souladu s evropským zákonodárstvím rumunská vláda přiznala území osídlenému maďarskou menšinou zvláštní status. "Půldruhého miliónu rumunských Maďarů se nevzdá své národní identity ani své vlasti," uvádí se v dokumentu.

Rumunský europoslanec László Tökés nedávno v rumunském tisku uvedl, že v některých sedmihradských regionech v Rumunsku v oslabené podobě pokračuje proces "změny etnického složení obyvatelstva", který zahájil někdejší komunistický režim. Obzvláště se to podle něj dotýká maďarské menšiny ve středorumunské župě Covasna.

V asi dvaadvacetimilionovém Rumunsku tvoří etničtí Maďaři osm procent, což z nich dělá největší národnostní menšinu v Evropě.