Pokud bude nový systém fungovat, mohl by podle BP zachytit veškerou ropu, která dosud vytékala do moře. To by představovalo zlom ve zvládání nejhorší ekologické katastrofy v dějinách USA.

Stávající kryt dokázal odvést 2,4 miliónu litrů ropy do jedné lodi. Další potrubí odvádělo ještě 1,3 miliónu litrů ropy do lodi Q 400.

Nový systém by měl také vést k tomu, aby se dařilo lépe měřit, kolik ropy uniká z vrtu.

Ropa do Mexického zálivu uniká už téměř tři měsíce.