V dopise, který poslala komise výkonnému řediteli BP Tonymu Haywardovi, požaduje vysvětlení pěti bodů.

List The Atlantics z dopisu cituje: „V době exploze byly práce na vrtu Macondo výrazně za plánem. Zdá se, že to vytvořilo tlak na snížení nákladů, aby se vrt dokončil.“ Dopis má 14 stránek a podepsali jej vedoucí vyšetřovací komise Henry Waxman a jeho zástupce Bart Stupak.

Těchto pět rozhodnutí šetřících náklady šlo podle komise na úkor bezpečnosti.

Pět bodů, jejichž objasnění komise požaduje po BP
1. Proč se BP rozhodla vybudovat vrt s méně bariérami bránícími úniku plynu.
2. Proč se nepoužily takové prostředky, které by zabránily vytvoření kanálků při betonování vrtu.
3. Proč se nepoužily betonové skruže, které by zvýšily účinnost betonování.
4. Proč selhalo odvádění bahna z vrtu, které může obsahovat nebezpečné plyny.
5. Proč selhalo zabezpečení vrchu vrtu horním uzávěrem předtím, než začal na plombu působit tlak zdola.

Americký prezident Barack Obama v pondělí podle ČTK oznámil poslední pětici jmen osob do komise, která bude zkoumat příčiny úniku ropy do Mexického zálivu. Jejím úkolem bude také stanovit doporučení pro budoucí vrty u pobřeží.

Nově jmenovaní doplní komisi, v jejímž čele budou bývalý senátor Bob Graham a bývalý ředitel Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) William Reilly.

Členem ale zřejmě nebude nikdo spojený s ropným průmyslem.