„Je to hodina, co naše loď vyjela z mokřadů nově zasažených ropou, ale teprve jsme v polovině ropné skvrny. Třicet kilometrů od pobřeží je ten zápach všude. Zastavujeme u vrtu 313. Neměli bychom tady být, ale kromě letadla rozstřikujícího rozpouštědla nás nikdo nevidí. Přestože je všude hutná vrstva ropy, zahlédli jsme jen dvě lodě z  těch 1150, které jsou prý nasazeny k čištění: jedna byla mimo provoz a druhá ji táhla,“ napsal reportér.

Kusy ropy jsou i v hloubce dvanáct metrů. „Jsou menší, ale všude. Mezi nimi plave plankton, vajíčka, larvy a mikroskopické rostliny a organismy, které tvoří základ potravního řetězce v moři. Jakákoliv ryba živící se planktonem teď má problém rozeznat potravu od jedu,“ doplňuje zpráva.

Video

Expirované video

Životu v Mexickém zálivu hrozí pomalá záhuba (Reuters/Stream)

 

Látka poškozuje červené krvinky

Podle ní se mluví více o katastrofě v mokřadech na pobřeží a nikoliv o té ještě větší v moři. „V kombinaci s rozpouštědly bude dopad ropy na mořský život mnohem horší. Tím je smrt od mořské hladiny až po dno,“ řekla Susan Shawová ze střediska pro výzkum moří v Maine.

Těžařská společnost BP proti šíření ropné skvrny podle Timesů nasadila chemikálie Corexit 9527, který obsahuje 2-butoxyethanol, jenž v případě pozření poškozuje červené krvinky v těle, a Corexit 9500 obsahující látky vyvolávající chemickou pneumonii.

Shawová se nejvíce obává dlouhodobých dopadů, až se chemikálie rozšíří do potravního řetězce. „Jsou to problémy, které budeme sledovat u budoucích generací, zvláště u velkých predátorů,“ uvedla.