Pro úpravu zvedlo ruku 220 zákonodárců, 207 bylo proti.

Senát svou verzi zákona schválil v prosinci, Sněmovna reprezentantů tu vlastní v neděli. Její předsedkyně zvolila ojedinělý způsob projednávání a poslanci hlasovali jen o změnách a dodatcích k senátní verzi zákona, což bylo pokládáno za nepřímý souhlas. Senát následně doplněný text přijal ve smírčím řízení, pro které stačila prostá většina hlasů.

V úterý prezident zákon podepsal. Následně si ale v Senátu opoziční republikáni stěžovali, že v textu schváleném sněmovnou byly dva body, které nebyly v senátní verzi, a to body o studentských půjčkách.

Obama nyní může novelizované znění podepsat.

Reforma představuje největší změnu v americkém zdravotnictví od roku 1965, kdy byly za prezidenta Lyndona Johnsona přijaty zdravotní programy pro chudé a seniory. Má zajistit pojištění 32 miliónům lidí, kteří ho nemají. Na reformu si u Ústavního soudu stěžuje 14 federálních států.