O novém cíli snažení amerického Úřadu pro snižování bezpečnostních hrozeb (DTRA) informoval blog Ares. DTRA je mimo jiné zodpovědná za vývoj speciálních protibunkrových bomb a obecně jakékoli výzbroje s cílem oddálit možnou hrozbu nasazení zbraní hromadného ničení. [celá zpráva]

V případě RUM se však mluví o bezpilotním robotickém krtkovi, který bude schopný se k dobře ukrytému cíli prokopat. Podle expertů by krtko-droida dopravil do vybrané oblasti bombardér. Zařízení by se pomocí přesně naváděného systému padáků sneslo k zemi, teprve pak by se zavrtalo, aby proniklo k cíli a zničilo jej.

Z toho mimo jiné vyplývá, že musí mít autonomní navigační a komunikační systém pro pohyb pod zemí. Krtko-droid by byl schopný pronikat nebo obcházet vrstvy v podloží, které snižují možnost, že bude chráněný provoz na výrobu jaderné nálože, jako je íránský v Natanzu, spolehlivě zničen.

Nejen pro armádu

Krtko-droid by však mohl mít i nevojenské využití. Ve Spojených státech se například pracuje na projektu vybudování efektivnější páteřní sítě pro přenos elektrické energie, která by byla založena na supravodivých kabelech uložených v podzemí.

Geologové si pak dělají naděje na expedici ve stylu Cesty do středu Země.