Při katastrofě zemřelo na 230 000 lidí. O střechu nad hlavou přišly dva milióny Haiťanů.

Analytici IADB na základě těchto a dalších údajů došli k výpočtům, podle kterých by se materiální škody mohly pohybovat od 7,2 miliardy do 13,9 miliardy dolarů. To je více než roční hrubý domácí produkt Haiti.

Hlavní město Port-au-Prince bylo zničeno ze tří čtvrtin.

Autoři studie IADB také upozorňují, že po zemětřeseních se osobní bohatství lidí v postižených oblastech po dobu deseti let pohybuje zpravidla o 30 procent níže než před katastrofou. Nic na tom nemění ani mezinárodní pomoc.

Haiti již před zemětřesením platilo za nejchudší zemi západní polokoule. Skoro čtyři pětiny Haiťanů mají na den méně než dva dolary, přičemž více než polovina populace musí vystačit dokonce s méně než jedním dolarem na den.