Továrna byla ukryta v protialkoholní a protidrogové léčebně. Policie se o ní dozvěděla poté, co se několika dělníkům podařilo utéct a informovat mexické úřady.

Mnozí nucení dělníci trpěli dehydratací a podvýživou, někteří měli řezné rány a zlomeniny. Podle úřadů byla část žen také sexuálně zneužívána. Většinou šlo o domorodé obyvatele, kteří nemluví španělsky.

Věznitelé je nutili pracovat šestnáct hodin denně s jednou třicetiminutovou přestávkou. K jídlu dostávali kuřecí pařáty a shnilou zeleninu.