Francisco Hernandez zmizel 15 října. Měl pocit, že má potíže ve škole, tak do ní nešel, uvedla jeho matka mexického původu žijící v Brooklynu. Jakmile zmizel, obrátila se na policii, protože syn trpí Aspergerovým syndromem, který ovlivňuje jeho schopnost komunikovat s dalšími lidmi a socializovat se.

Garcia si CNN stěžovala, že jí  policie poskytla jen malou pomoc, a proto s manželem vzali věci do vlastních rukou. Na stanicích metra vylepovala plakátky se synovým portrétem. Po pěti dnech ji policie kontaktovala a poradila jí, kde má hledat, ale nic víc.

Matka, která se narodila v Mexiku, se proto obrátila na mexický konzulát, a ten na policii zatlačil. Nakonec nezvěstného objevil komisař Ray Kelly a dovedl ho k matce.

Zmizelý syn k zásahu jen uvedl: „Jen jsem mu řekl, že jsem Francisco a šel s ním."

Komisař hájí policisty

Kelly také vysvětlil, proč policie nezahájila akci rychleji:. „Policie čeká několik dní, protože by oddělení pro zmizelé osoby bylo přetíženo, kdyby se zabývalo každou zprávou o tom, že mladý teenager není doma. Jsem přesvědčen, že byly podniknuty všechny potřebné kroky, aby se tento mladý muž našel."

Když teenager mluvil o tom, co dělal v podzemní dráze, byl na slova skoupý. „Nikdy mi nevysvětlil, co se v těchto dnech stalo,“ řekla Garcia. Po jedenáct dní měl stále stejné šaty, spal ve vagónech metra, používal koupelny na stanicích . Za jedenáct dolarů si kupoval chipsy, lízátka a další jídlo, jímž se živil.

Francisco také matce řekl, že nežádal o pomoc a s nikým se nebavil. To je podle lékařů běžné u lidí s Aspergerovým syndromem.

Aspergerův syndrom
Aspergerův syndrom je z forma autismu. Lidé postižení tímto syndromem mají potíže s komunikací jako většina autistů, ale nemají problémy s inteligencí a s mluvením. Neumějí však využívat neverbální komunikaci a emoce, protože je jejich myšlení přísně exaktní a vychází čistě z reality.
Dětí s Aspergerovým syndromem je více než klasických autistů, poruchu je však mnohem těžší diagnostikovat, protože dítě komunikuje, jen je trochu jiné.
Typické pro ně je omezená schopnost sociální komunikace, neschopnost navázat mezilidské vztahy, nezájem o druhé a nedostatek sociální reciprocity. Mají zájem jen o několik věcí, za to hluboký, postrádají flexibilitu a mají stereotypní pohyby.