Dřívější výzkum prokázal, že si imunitní systém dokáže vybudovat protilátky, které drogu „deaktivují“ ještě než dorazí k mozku.

Půlročního testování vakcíny se zúčastnilo 115 lidí závislých na kokainu, 58 náhodně vybraným aplikovali během tří měsíců pět injekcí, ostatní dostali placebo. Náhodné kontroly pak zjišťovaly přítomnost kokainu v moči závislých.

Z 55 lidí, kteří dokončili aktivní léčbu, jich 38 procent vykazovalo vysokou hladinu vůči kokainu účinných protilátek. Mezi devátým a šestnáctým týdnem výsledky ukázaly, že 45 procent lidí, kteří obdrželi vakcínu, a 35 procent s placebem, kokain přestalo brát. Také těch, kdo omezili užívání kokainu na polovinu, bylo více v první skupině - více než polovina oproti 23 procentům.

Vedlejší účinky vakcíny byly mírné, většinou způsobila jen ztvrdnutí či větší citlivost kůže v okolí vpichu.

Jelikož se protilátky v krvi utvořily jen na krátkou dobu, byla by třeba série vakcín, aby u člověka došlo k odvyknutí na kokain, uvedl tým výzkumní z Yaleské univerzity v New Havenu.