U HIV jsou podobně jako u dalších virů, například chřipky, hepatitidy C a dětské obrny, genetické informace uloženy v RNA a ne v dvoušroubovici DNA. RNA se dekóduje obtížněji než informace uložená v DNA, protože je poskládaná v složitějších vzorech.

Navíc šroubovice RNA je u viru HIV-1 mnohem složitější než u jiných virů.

Odhalení genomu HIV-1 může pomoci zjistit způsoby chování viru a možnost, jak se mu bránit. Vědci chtějí při boji s nemocí použít drobné změny v genové struktuře: „Jestliže narušíme virus mutací a on se nebude množit, je jasné, že se nám podařilo zasáhnout něco pro vývoj viru důležitého.“

Vědci také doufají, že nyní pochopí jak se viru daří uniknout tomu, aby ho lidský organismus detekoval a zničil.