"Rozhodl jsem nařídit uzavření Guantánama," prohlásil Obama v rámci projevu o národní bezpečnosti USA. Celý systém zadržování lidí podezřelých z terorismu na Guantánamu označil za neefektivní: "Během tohoto období systém vojenských soudů uspěl při usvědčení tří podezřelých teroristů. Tři za sedm let, místo toho, aby byli teroristé pohnáni před soud k zodpovědnosti." 

Ještě předtím Obama oznámil změnu přístupu k výslechovým metodám: "Zakázal jsem používání sporných výslechových metod v Americe. Někteří tvrdili, že brutální metody jako waterboarding byly nutné pro zajištění bezpečnosti. A já jako vrchní velitel odmítám, že se jedná o nejefektivnější metody výslechu. Viděl jsem výsledky." 

I John McCain řekl, že mučení slouží jako propaganda proti USA.Barack Obama

Podle něj právě tyto narychlo přijaté přístupy snížily kredit USA a nepřátelé je využívali k vlastní propagandě. Spojené státy tak podle Obamy ztrácely kredit. "Chci říci, že kroky v minulosti nebyly efektivní a nebyly udržitelné, byly ad hoc, nedržely se právního rámce," řekl Obama.

Podle Obamy byla tato opatření přijímána narychlo v atmosféře strachu a ukázala se kontraproduktivní. „Vláda se nesmí dopouštět ukvapených rozhodnutí. Guantánamo podkopalo morální autoritu, což je největší deviza USA. Mělo dopad na vládu práva,“ vysvětlil Obama.

Dodal, že Guntánamo mělo být původně nad právem, protože panovaly obavy, že federální soudy nezvládnou případy terorismu. Podle něj však šlo o chybu: "Guantánamo možná vytvořilo ve světě více teroristů, než jich zadrželo."

Zakázal jsem používání sporných výslechových metod v Americe.Barack Obama

Spojené státy podle Obamy ztrácely spojence a zajatým americkým občanům hrozilo větší nebezpečí. „Jsme ve světě nepopulární, ostatní už se nehrnou do bojů po našem boku a vzrůstají obavy, že se zajatými Američany bude hůře zacházeno. I John McCain (Obamův republikánský protikandidát pozn. red.) řekl, že mučení slouží jako propaganda proti USA.“

Zadržovaní půjdou do federálních věznic

Obama také vysvětlil některá sporná témata. Jedním z nich je, že nezrušil vojenské soudy, před nimiž měli stanout někteří zadržovaní teroristé. Podle něj jsou vhodnou formou pro ty, kdož v boji porušili válečné zákony.

Systém vojenských soudů uspěl při usvědčení tří podezřelých teroristů. Tří za sedm let. Barack Obama


Dále uvedl, že uzavření Guantánama neohrozí bezpečnost, protože z nejpřísněji střežených federálních věznic nikdo neutekl a umístit do nich část ze zbylých 250 zadržovaných nemůže být problém.

Podle něj se všechny případy také revidují, aby byli souzeni především hlavní podezřelí a aby se současně nestávalo, že propuštění se opět zapojí do teroristických aktivit.

Obama také vysvětlil, proč už nezveřejní další obrázky mučení zadržovaných v Afghánistánu a v Iráku, jak bylo avizováno. Podle něj by to poškodilo obraz USA.