Guverrnér New Hampshire John Lynch  ještě zákon nepodepsal. Dříve tvrdil, že podobný zákon není potřeba, že stačí registrované partnerství zaručující stejná práva jako mají sezdané dvojice. Totéž platí v New Jersey.

Guvernér Maine považuje normu za důležitou: "Věřím, že je to otázka spravedlnosti a stejné ochrany před zákonem, který registrované partnerství není rovnocenné občanskému sňatku."

Podobné zákony umožňující sňatky homosexuálů už mají v Nové Anglii, Vermontu, Connectitutu a Massachusetts. V oblasti zůstává Rhode Island jediným státem, který nepovoluje ani registrované partnerství.

Sňatek občanů téhož pohlaví ještě v USA umožňuje Iowa.

Kalifornie sice sňatky homosexuálů povolila, sňatek tam uzavřelo 18 000 párů téhož pohlaví, ale voliči v listopadu prosadili zákaz těchto sňatků. Nyní je v tomto státě povoleno registrované partnerství jako v dalších státech na západním pobřeží - ve Washingtonu a v Oregonu.

New York a hlavní město Washington registrované partnerství uzavírat neumožňují, ale uznávají je, bylo-li uzavřeno ve státech, které je povolují.