“Naše práce přináší přesvědčivé důkazy, že původní Američané mají k sobě navzájem mnohem blíže než k jakékoli existující populaci v Asii, vyjma těch, které žijí v oblasti Beringovy úžiny,“ uvedla Kari Britt Schroederová z Kalifornské univerzity, která se podílela na vypracování studie zveřejněné v květnovém čísle časopisu Molecular Biology and Evolution.

Zjištění je založeno na specifické formě genu - alele, kterou mají všichni současní domorodí Američané společnou. Specifický gen se vyskytuje u všech příslušníků 41 dosud žijících indiánských komunit od Aljašky po Chile. Naopak u 54 skupin lidí euroasijského, afrického a polynéského typu specifická forma genu chybí.

Navíc skutečnost, že se daná sekvence DNA neobjevila ani u asijských populací, napovídá, že předci indiánů byli izolováni od zbytku Asie tisíce let předtím, než se vydali do Ameriky. Další genetický výzkum navíc vyloučil možnost, že by specifickou formu genu s sebou přinesla pouze jedna skupina a gen se pak rozšířil na všechny domorodé Američany.