„Spojené státy stejně jako ostatní země podléhají konvenci OSN proti mučení, což je zavazuje provést kriminální vyšetřování mučení a postavit před soud všechny lidi, proti nimž se našly důkazy,“ řekl Nowak rakouskému deníku Der Standart.

Prezident Obama zmínil, že agenti CIA používali čtyři způsoby vyšetřovacích technik, které jsou považovány za mučení. Jde o waterboarding, vyvolávající ve vyslýchaném pocit, že se topí, dlouhodobé odepírání spánku, které v jednom případě činilo 180 hodin, nutnost zaujímat bolestivé postoje a násilné svlékání do naha. Ve čtvrtek však sdělil, že nebude stíhat ty, kdož mučení prováděli, protože tak činili v dobré víře. [celá zpráva]

Uplatnění těchto metod technik vůči lidem podezřelým z terorismu, zejména vůči podezřelým z podílu na útocích z 11. září, rozhodl předchozí americký prezident George Bush.

Nowak, který plánuje setkat se s vysokými americkými představiteli ve Washingtonu, sdělil, že to může být polehčující okolnost, ale podle něj to zúčastněné nezbavuje viny. „Skutečnost, že jste to prováděl na základě rozkazu vás nezprošťuje vlastní zodpovědnosti,“ sdělil agentuře AP. Podle Nowaka navíc mohou agenti být stíháni i americkými soudy, protože Obama jim neudělil ze zákona amnestii.

Podle Nowaka by měla být zřízena nezávislá komise. Za důležité také považuje odškodění obětí mučení.